Medicinsko Odricanje

Ova veb stranica nije namenjena pružanju medicinskih saveta
Sve informacije, sadržaj i materijali na ovoj veb stranici su samo u informativne svrhe i nisu zamena za savet, dijagnozu i/ili medicinski tretman od strane kvalifikovanog lekara ili pružaoca zdravstvenih usluga.

Razumete i slažete se da su svi korisnici ove veb stranice odgovorni za sopstvenu medicinsku negu, lečenje i nadzor. Sav sadržaj na veb stranici, uključujući tekst, tretmane, doze, rezultate, grafikone, profile, grafike, fotografije, slike, savete, poruke i postove na forumu, je samo u informativne svrhe i NE PREDSTAVLJA MEDICINSKI SAVET. I to nije zamena za nezavisnu profesionalnu medicinsku procenu, savet, dijagnozu ili lečenje.

Medicinske informacije na ovoj veb stranici se pružaju bez ikakvih izjava ili garancija, izričitih ili impliciranih. Ne dajemo nikakve garancije ili garancije u vezi sa medicinskim informacijama na ovoj veb stranici.

Ne dovodeći u pitanje uopštenost prethodnog stava, ne garantujemo da:

medicinske informacije na ovoj veb stranici su potpune, istinite, tačne, ažurne ili netačne,
medicinske informacije na ovoj veb stranici biće dostupne u svakom trenutku ili uopšte.

Medicinske informacije se stalno menjaju. Stoga, informacije na ovoj veb stranici ili povezanim veb lokacijama ne treba smatrati aktuelnim, potpunim ili iscrpnim, niti se na te informacije treba oslanjati da bi preporučili kurs lečenja za vas ili bilo koju drugu osobu. Oslanjanje na bilo koju informaciju na ovom veb-sajtu ili bilo kom povezanom veb-sajtu je isključivo na sopstveni rizik.

Nslab.rs ne preporučuje niti podržava bilo kakve specifične testove, proizvode, procedure, mišljenja ili druge informacije koje se mogu naći na povezanim veb lokacijama. Povezane veb stranice mogu sadržati tekst, grafiku, slike ili informacije koje smatrate uvredljivim. Nslab.rs!, njegovi davaoci licence i dobavljači nemaju kontrolu nad takvim materijalima.